Menu

Xây dựng hệ thống xác thực hóa đơn Phần mềm mới trong hệ thống quản lý thuế

Trong thời gian qua, một tỷ lệ không nhỏ những vi phạm trong lĩnh vực thuế xuất phát từ gian lận hóa đơn thông qua các hành vi lập hoá đơn không đúng với thực tế hoạt động mua bán hàng hoá, lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn quay vòng, hoá đơn chưa đăng ký phát hành… nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào, khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Trong thời gian qua, một tỷ lệ không nhỏ những vi phạm trong lĩnh vực thuế xuất phát từ gian lận hóa đơn thông qua các hành vi lập hoá đơn không đúng với thực tế hoạt động mua bán hàng hoá, lập hoá đơn khống, sử dụng hoá đơn quay vòng, hoá đơn chưa đăng ký phát hành… nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào, khấu trừ và hoàn thuế GTGT. Vì vậy, Tổng cục Thuế đang triển khai dự án xây dựng hệ thống xác thực hóa đơn (ICS) nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận. 

 

Hóa đơn xác thực có tính pháp lý như hóa đơn giấy

Theo khẳng định của lãnh đạo Tổng cục Thuế, hóa đơn xác thực là hóa đơn điện tử của người bán xuất cho người mua và được Tổng cục Thuế cấp mã và số xác thực.

Về mặt nghiệp vụ, DN sẽ sử dụng phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để lập hóa đơn online hoặc sử dụng phần mềm lập hóa đơn tại DN (ICA) để lập hóa đơn offline, hoặc kết xuất hóa đơn từ các phần mềm ERP theo biểu mẫu của Tổng cục Thuế và nhập vào phần mềm DN (ICA) để thực hiện việc xác thực.

Đối với các DN lớn có số lượng hóa đơn nhiều, cần xác thực trong thời gian ngắn, có thể sử dụng thiết bị đặc thù sinh số hóa đơn và mã chống giả DN để lập và xác thực hóa đơn với tốc độ cao. Thiết bị này sẽ đồng bộ với dữ liệu đã xác thực định kỳ với trung tâm dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Lợi ích nổi bật mà hệ thống này mang lại giúp cho DN tránh được tình trạng lợi dụng để làm giả hóa đơn DN. Theo đó, trên mỗi tờ hóa đơn sẽ có một mã xác thực và khi kiểm tra thông qua mã này, khách hàng sẽ có thể tra cứu được thông tin chi tiết của đơn vị xuất hóa đơn, thậm chí cả việc DN còn hoạt động hay không. Thêm vào đó, hóa đơn xác thực của DN được đảm bảo tính hợp pháp của cơ quan thuế và không thể bị làm giả bằng hình thức điện tử. Sử dụng phần mềm này, các DN sẽ tiết kiệm chi phí in ấn, vận chuyển, bảo quản, lưu trữ và quản lý hóa đơn, đặc biệt là đối với những đơn vị phân phối, phải xuất nhiều hóa đơn trong ngày, từ đó giảm được chi phí chung cho toàn xã hội.

Tăng cường tính an toàn bảo mật

Theo thiết kế, hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn sẽ có 4 thành phần cơ bản, có mối liên hệ tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, bảo đảm yếu tố an toàn và bảo mật. Theo đó, phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế (ICC) đáp ứng việc nhận thông tin từ phần mềm xử lý hóa đơn (VAN) để cấp mã xác thực. Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) xây dựng trên nền ứng dụng web, cho phép các DN có thể thực hiện lập hóa đơn, gửi dữ liệu hóa đơn cần xác thực tới ICC cũng như nhận dữ liệu hóa đơn đã xác thực trả về từ ICC

Phần mềm khai thác hóa đơn của cơ quan thuế (ICE) được xây dựng trên nền tảng web, hỗ trợ cán bộ thuế tra cứu được thông tin hoá đơn của DN, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ của ngành; hỗ trợ người nộp thuế tra cứu, xác minh hóa đơn qua internet. Phần mềm lập hóa đơn cho DN (ICA) thực hiện việc xuất hoá đơn theo đúng định dạng chuẩn của cơ quan thuế. Hỗ trợ DN thuận tiện và an toàn trong quá trình khởi tạo và quản lý hóa đơn tự in và hóa đơn điện tử. Hệ thống thiết bị đặc thù sinh số hoá đơn và mã xác thực, thực hiện việc sinh số hóa đơn và mã xác thực cho dữ liệu hóa đơn được gửi tới từ phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế (ICC). Hệ thống này gồm hai thành phần sinh số hóa đơn và mã xác thực tại trung tâm và tại DN.

Tổng cục Thuế cho biết, dự án được chia thành ba giai đoạn kéo dài từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014. Theo lộ trình, trong quý III và quý IV/2014, hệ thống ICS sẽ được triển khai thí điểm cho 200 DN trên địa bàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, qua đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để mở rộng thêm.