Menu

Việc làm của một thu chi kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng?

Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rõ, kế toán thu chi tiền mặt là gì, kế toán tiền gửi ngân hàng là gì và họ làm những công việc như thế nào?

Công việc cần phải làm của kế toán thu chi tiền mặt:

– Các kế toán viên cần phải tiến hành kiểm tra tổng số tiền, nội dung ghi trên phiếu thu so với chứng từ gốc; đồng thời đối chiếu lại chữ ký trên phiếu thu và chữ ký trên các chứng từ, bao gồm chữ ký của những người có liên quan và những người có trách nhiệm với chứng từ này.

– Kiểm tra lại số tiền nhập vào (hay xuất ra) so với số tiền ghi trên chứng từ xem có chính xác hay không, từ đó mới nhập vào sổ chính thức của công ty, doanh nghiệp.

– Kế toán, người nộp tiền và thủ quỹ đều phải có chữ ký trên mẫu hóa đơn, chứng từ xuất (nhập) tiền

– Đối với trường hợp tạm ứng, kế toán viên cần phải theo dõi sát sao, ghi vào sổ quỹ tiền mặt hoặc viết tay, sau đó trình báo lại cho cấp trên hoặc các văn phòng khác nếu cần thiết.

– Dựa vào phiếu tạm ứng mà đưa cho người nhận số tiền ghi trong phiếu, đồng thời trên phiếu phải đầy đủ chữ kí của người tạm ứng, người nhận tiền tạm ứng và người xuất tiền tạm ứng.

– Khi người nhận tiền tạm ứng thanh toán tiền tạm ứng, phải có giấy tờ ghi rõ ràng số tiền thanh toán là bao nhiêu, số nợ còn lại là bao nhiêu, đồng thời phải có đủ chữ ký của người nộp tiền tạm ứng và người nhận tiền tạm ứng (kế toán).

– Sau khi thanh toán xong hết tiền tạm ứng, kế toán viên mới ghi vào sổ tiền mặt chính thức của công ty, đồng thời tính toán số tiền chênh lệch (nếu có)

Chú ý: Đối tượng nhận được tạm ứng là công nhân viên của công ty và thời hạn tạm ứng nhiều nhất là 1 tuần.

 

bao-cao-tai-chinh-18

 

Công việc của một kế toán tiền gửi ngân hàng:

Trong thời đại này, đa số tài sản của công ty sẽ được lưu giữ ở ngân hàng, kho bạc hoặc cá công ty tài chính. Số tiền ấy công với lãi suất ngân hàng khi gửi sẽ bị thay đổi. Vì thế bộ phận kế toán tiền gửi ngân hàng luôn phải túc trực để nắm rõ số tiền của công ty, doanh nghiệp.

 

bao-cao-tai-chinh-19

 

– Tiếp nhận đề nghị thu – chi của công ty, doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các giấy tờ, chứng từ cần thiết như giấy tạm ứng, hóa đơn, hợp đồng, biên bản…

– Đối chiếu giấy tờ, chứng từ, kiểm tra xem có hợp lệ hay không, đầy đủ các yếu tố cần thiết như chữ ký, ngày tháng và số liệu có chính xác hay không.

– Sau đó kế toán ngân hàng lập chứng từ thu – chi tiền ngân hàng, gửi cho phòng kế toán (kế toán trưởng), đồng thời ký – duyệt chứng từ thu chi đã hợp lý.

– Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, kế toán tiền gửi ngân hàng sẽ thu – chi tiền cho công ty, doanh nghiệp; đảm bảo các số liệu trên giấy tờ trùng khớp với số tiền thu – chi.