Menu

Tư vấn thủ tục thay đổi tên Công ty (Thay đổi đăng ký KD)

Doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty dự định thay đổi trước khi đăng ký, tên công ty có bị trùng không, có phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh hay không

Doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty dự định thay đổi trước khi đăng ký, tên công ty có bị trùng không, có phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh hay không
Ví dụ: Doanh nghiệp thay đổi tên công ty TNHH In ấn ABC thành công ty TNHH In ấn và dịch thuật ABC, tuy nhiên trong giấy phép kinh doanh chưa có ngành nghề “dịch thuật” thì doanh nghiệp cần đăng ký thêm ngành này trước khi đổi tên công ty
HỒ SƠ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ
– Quyết định, Biên bản họp của hội đồng thành viên
– Quyết định chủ sở hữu (công ty TNHH MTV)
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
– Giấy phép kinh doanh bản chính
– Lệ phí nhà nước : 200.000vnđ
– Thời gian: 5 ngày làm việc
Sau khi thay đổi tên công ty, Doanh nghiệp tiến hành
– Thay đổi mẫu dấu công ty
– Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho chi Chi Cục thuế trực thuộc
CÁC LƯU Ý KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:
– Tên công ty phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: Loại hình doanh nghiệp; tên riêng.
– Tên công ty phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
– Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.
– Những điều cấm trong đặt tên công ty:
+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.
+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty:
+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
+ Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của công ty tại cơ sở của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
– Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
– Tên trùng và tên gây nhầm lẫn:
+ Tên trùng là tên của công ty yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của công ty đã đăng ký.
+ Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký:
• Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký;
• Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;
• Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của công ty đã đăng ký;
• Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký;
• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký;
• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của công ty đã đăng ký;
• Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký.
Dịch vụ tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp của Tư vấn tổng hợp 24h bao gồm:
–    Tư vấn về việc lựa chọn tên doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động và kế hoạch phát triển của chủ doanh nghiệp;
–    Tra cứu tên doanh nghiệp nhằm loai bỏ rủi ro tên điều chỉnh bị từ chối do bị trùng hay gây nhầm lẫn;
–    Thực hiện soạn thảo hồ sơ đề nghị thay đổi tên doanh nghiệp;
–    Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mục tên công ty); và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận việc đổi tên;
–    Thực hiện thủ tục đổi dấu và đăng ký mẫu dấu mới do đổi tên công ty;
–    Đại diện khách hàng nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan công an cấp;
–    Tư vấn các vấn đề sau khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi tên doanh nghiệp như: thông báo về việc đổi tên; đăng báo/cập nhật thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;…
–    Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các vấn đề về thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu và các vấn đề khác liên quan đến tên doanh nghiệp.