Menu

Tư Vấn Thành lập Công Ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một công ty mới và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các công ty mới này có thể là một doanh nghiệp, một tổ chức phi chính phủ hay một dịch vụ… ở thành phố hay thị trấn.

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một công ty mới và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các công ty mới này có thể là một doanh nghiệp, một tổ chức phi chính phủ hay một dịch vụ… ở thành phố hay thị trấn.

Thành lập doanh nghiệp có lơi ích gì?

–         Thương hiệu: là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Một khi mà các sản phẩm đã đạt đến mức độ hầu như không thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích công dụng thì thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. Thương hiệu nói lên sự tin tưởng và sự an toàn. Vì vậy bước đầu thành lập công ty chính là doanh nghiệp bạn bắt đầu xây dựng thương hiệu mới.

–         Mở rộng quy mô: Bạn đang kinh doanh dưới hình thức cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, thành lập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp bạn mở rộng quy mô kinh doanh. Đó là thử thách để bạn “bành trường” thị trường, thương hiệu của mình.

–         Hóa đơn, chứng từ: Thành lập doanh nghiệp tạo bên thương hiệu – uy tín dể dàng làm hợp đồng, nhận và xuất hóa đơn trong giao dịch.

–         Pháp nhânThành lập doanh nghiệp mới bạn sẽ được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp.

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Dịch Vụ Tư Vấn thành lập Công Ty Liên Doanh

A.Đối với nhà đầu tư Việt Nam:
   1. Nếu là cá nhân:

–         Bản sao chứng thực hộ chiếu (CMND) của nhà đầu tư.

–         Chứng thư của ngân hàng chứng minh tài chính.

   2. Nếu là tổ chức:

–         Bản sao giấy phép (hoặc tương đương) của tổ chức.

–         Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân làm đại diện.

–         Bản sao chứng thực hộ chiếu (CMND) của người đại diện theo ủy quyền.

–         Báo cáo tài chính hoặc chứng thư ngân hàng chứng minh tài chính của nhà đầu tư.

B. Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

    1. Nếu là cá nhân:

–         Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư.

–         Chứng thư của ngân hàng chứng minh tài chính (phải hợp thức hóa lãnh sự nếu ngân hàng ở nước ngoài).

    2. Nếu là tổ chức:

–         Bản sao giấy phép (hoặc tương đương) của tổ chức nước ngoài (phải hợp thức hóa lãnh sự).

–         Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân làm đại diện(phải hợp thức hóa lãnh sự).

–         Bản sao chứng thực hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.

–         Báo cáo tài chính hoặc chứng thư ngân hàng chứng minh tài chính của nhà đầu tư (phải hợp thức hóa lãnh sự).

Ngoài ra, hồ sơ cần cung cấp hợp đồng thuê nhà/văn phòng làm trụ sở và địa điểm thực hiện dự án.

>>>>   Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm