Menu

Thuế GTGT đối với hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản

Thuế GTGT đối với hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản

Một trong số những điểm mới của Thông tư 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định một số trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, theo đó tại khoản 5, Điều 5 quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.”

Theo khoản 7, Điều 10 Thông tư này quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với: “Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.”

Vừa qua trong quá trình thực hiện, có phát sinh một số vướng mắc liên quan đễn việc xác định khai thuế đối với việc Người nộp thuế bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy, hải sản và thực phẩm tươi sống. Để thống nhất cho việc áp dụng thực hiện trong cả nước, ngày 29/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7062/BTC-TCT hướng dẫn vềthuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản, theo đó: “Từ ngày 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường trước đây đã áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% và thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại (quy định tại khoản 7 Điều 10)  thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.