Menu

Phân tích báo cáo tài chính

Dựa vào đặc thù riêng của từng ngành nghề khác nhau mà công ty làm dịch vụ phân tích, báo cáo tài chính cũng có những công việc phải làm khác nhau sao cho phù hợp với từng lĩnh vực. Tuy nhiên dù là lĩnh vực nào thi doanh nghiệp làm dịch vụ tư vấn và báo cáo tài chính cũng phải làm những công việc cơ bản sau đây:

Bước 1: Kiểm tra lại các số liệu, tình hình tài chính của doanh nghiệp

– Kiểm tra lại các số liệu được ghi trong các giầy tờ, chứng từ, sau đó đối chiếu xem đã chính xác và đầy đủ hay chưa, các con số có gì sai sót không, nếu có sai sót phải lập tức chỉnh chửa lại cho phù hợp.

– Kiểm tra lại tính pháp lý của các giấy tờ, chứng từ, kiểm tra lại tính hợp pháp của các báo cáo tài chính, bao gồm có đủ các giầy tờ, chứng từ cần thiết chưa, trên các chứng từ ấy đã đủ chữ ký cần thiết (chữ ký của người có thẩm quyền, của người đại diện công ty,…) và đã được các kế toán viên và cấp trên xem qua hay chưa.

 

bao-cao-tai-chinh-4.jpg

 

Bước 2: Thiết lập các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp

+ Về số vốn mà công ty đăng ký với chính quyền và số vốn thực mà công ty đang giữ, bao gồm vốn tiền mặt và vốn tính bằng hiện vật

+ Về tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các con số.

+ Về khả năng sử dụng, huy động nguồn vốn của doanh nghiệp cho các dự án đầu tư như nâng cao kỹ thuật-công nghệ, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh,…

+ Bảng báo cáo tài chính hoàn chỉnh, nêu ra được những vấn đề tốt và xấu còn tồn đọng trong công ty, từ đó mà biết phát huy hay hạn chế sao cho công ty thu được mức lợi nhuận cao nhất.

Trong báo cáo tài chính, thường sẽ có các chỉ số thông dụng sau đây:

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: bằng tổng tài sản công ty có/ số nợ phải trả. Hệ số cho biết khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Hệ số càng lớn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại.

+ Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn: cho biết khả năng hoàn trả các khaonr nợ ngắn hạn của công ty doanh nghiệp. Hệ số càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng lớn và ngược lại.

+ Hệ số thích ứng dài hạn của tài sản cố định: phản ánh xem công ty, doanh nghiệp đã sử dụng nguồn vốn hợp lý hay chưa.

+ Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu: phản ánh mức ổn định của đầu tư tài sản bằng nguồn vốn của chủ sở hữu.

+ Hệ số nợ: đánh giá mức độ đảm bảo nợ vay bằng vốn của chủ sở hữu.

Ngoài ra còn rất nhiều các chỉ số thông dụng khác giúp làm báo cáo tài chính dễ dàng hơn và giúp công ty nắm rõ được những thông tin cần thiết về tài chính của mình.