Menu

Kế toán trọn gói

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

06-01-2015 , admin

Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp Các báo cáo kế toán tài chính là sản phẩm của hệ thống kế toán tài chính của một doanh nghiệp, nó trình bày một cách tổng quát quá trình của doanh nghiệp. Các báo cáo kế toán tài chính là sản phẩm của hệ thống kế toán […]

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

, admin

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán Khi lập và trình bày bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính. Dưới đây là một số nguyên tắc mà người lập bảng cân đối kế toán cần lưu ý. Khi lập và […]

Chính sách thuế môn bài năm 2014

, admin

Chính sách thuế môn bài năm 2014 Về chính sách thuế môn bài hiện nay, chưa có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính và Tổng cục thuế vì vậy năm 2014 vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2002/NĐ-CP… Thuế môn bài là gì? Thuế môn bài là một […]

Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

, admin

Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán xác định giá giá trị quyết toán các công trình hoàn thành là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy đặc biệt trong việc […]

Kiểm toán Báo cáo tài chính

, admin

Kiểm toán Báo cáo tài chính Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin […]

tư vấn thành lập doanh nghiêp

Dịch vụ tư vấn kiểm toán

, admin

Dịch vụ tư vấn kiểm toán Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức […]

tư vấn thành lập doanh nghiêp

Quy trình lập báo cáo tài chính

, admin

Quy trình lập báo cáo tài chính. Lập báo cáo tài chính là công việc thường xuyên phải làm của một kế toán viên. Để lập được báo cáo tài chính bạn cần tuân theo trình tự các bước, từ ghi chép sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế […]

Nội dung của bản báo cáo tài chính

, admin

Nội dung của bản báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng […]

File làm sổ sách kế toán bằng excel

, admin

Hướng dẫn sử dụng File làm sổ sách kế toán bằng excel theo quyết định 48/2006 và quyết định 15/2006 Lưu ý: – file này các bạn không được tự ý xóa dòng, xóa cột hay thêm bớt gì nhé – Mỗi tháng các bạn làm 1 file, sau khi làm xong 12 tháng ( […]