Menu

Kê khai VAT và hàng tiêu dùng nội bộ

Dưới đây là hướng dẫn kê khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ:

Theo khoản 3 và 4 điều 7 Thông tư số 219/213/TT – BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định thì:

Giá tính thuế GTGT (VAT) đối với hàng tiêu dùng nội bộ là tính thuế VAT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương cùng giá trị trong thời cùng một thời điểm.

1.Đối với hàng xuất tiêu dùng nội bộ:

Theo điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 thì sản phẩm lưu hành nội bộ như sản phẩm được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung ứng thì không phải nộp VAT. Các sản phẩm này được lưu hành trong nội bộ công ty, hoặc dùng để phát thay lương cho công nhân viên, hoặc dùng để khen tặng các công nhân viên xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tháng, theo quý, theo năm

 

ke-toan-vn-3

 

2. Đối với hàng tặng, biếu, cho, phát thay lương,..

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì người bán hàng phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, kể cả các sản phẩm tặng kèm, khuyến mãi, giảm giá, hàng mẫu…(trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục lưu thông, sử dụng trong quá trình sản xuất)

Lưu ý: theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì phải sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với các sản phẩm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu.., sản phẩm dùng trong tổ chức thì nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chi tiêu và tính VAT như hóa đơn dành cho khách hàng.

– Sản phẩm khuyến mãi, quảng cáo, hay sản phẩm để cho, biếu, tặng thì vẫn phải xuất hóa đơn như bình thường.

– Trừ các sản phẩm tặng trong nội bộ công ty (khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc) thì không phải tính VAT

 

ke-toan-vn-4

 

Như vậy, đối với hàng hóa, sản phẩm dùng để cho, biếu, tặng…thì:

– Khi mua hàng cần kê khai vào PL 0-2/VAT như khách hàng mua sản phẩm bình thường, với thuế VAT và các loại thuế khác (nếu có)

– Khi xuất hàng: kê khai vào bảng kê, bán ra PL 01-1/VAT như bán hàng bình thường.

Chú ý, từ năm 2015, theo khoản 4 điều 1 luật số 71/2014/QH13 thì chi phí quà cho, biếu tặng không bị khống chế mức 15% như trước đây nữa.

Tóm lại, theo như điều luật mới nhất do nhà nước quy định, chỉ có các sản phẩm tiêu dùng nội bộ, dùng để luân chuyển hàng hóa, phục vụ cho mục đích sản xuất sản phẩm thì mới không phải kê khai VAT theo quy định, còn các loại sản phẩm dùng để cho, biếu, tặng, phát thay lương,… thì vẫn phải kê khai VAT như hàng hóa thông thường.