Menu

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Với đa số các công ty, doanh nghiệp nhỏ, làm báo cáo tài chính thường không được coi trọng, vì thế đa phần những người làm báo cáo tài chính sẽ là các kế toán viên không chuyên về báo cáo tài chính, hoặc có thể chính là chủ doanh nghiệp tự làm báo cáo tài chính của công ty mình. Nhưng cũng chỉ làm được phần kê khai thuế và chi tiết các số liệu trong năm, còn các hệ thống sổ sách và các báo cáo tài chính cuối năm thì nếu để cho các kế toán viên không chuyên hay chủ doanh nghiệp làm sẽ rất nguy hiểm vì không nắm rõ được tình hình nên khó có thể hoàn thiện một cách chính xác, từ đó sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp khi bị nhà nước kiểm tra hay không kiểm soát được tình hình tài chính của công ty. Vậy doanh nghiệp nên làm thế nào?

 

bao-cao-tai-chinh-1

 

Với đa số các công ty, doanh nghiệp nhỏ, làm báo cáo tài chính thường không được coi trọng

 

Nếu như trước đây chỉ có cách giải quyết duy nhất là thuê nhân viên, mặc dù điều này không thực sự khả thi, khi mức lương phải chi trả cho kế toán chuyên ngành không hề thấp, chưa kể là có các tài khoản phát sinh thêm khiến hao hụt nguồn lực của công ty, thì với sự phát triển của xã hội hiện đại, để đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp, Công ty Tư Vấn và Dịch vụ Tổng hợp 24H có các dịch vụ làm báo cáo tài chính đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp.

Các công việc cần thiết của dịch vụ làm báo cáo tài chính cũng không hề ít, bao gồm:

+ Kiểm tra lại các giấy tờ, số liệu với các chứng từ gốc, kiểm tra xem có sai sót gì không, nếu có phải thông báo ngay cho công ty để chỉnh sửa kịp thời.

+ Sắp xếp lại các loại chứng từ, sổ sách,…lập bảng biểu về tình hình liên quan đến tài chính của công ty.

+ Sau khi có số liệu chi tiết, thông báo cho công ty các vấn đề cần thiết như thuế các loại, chi phí bỏ ra, lợi nhuận thu về,…qua đó định hướng cân đối dòng tiền cho doanh nghiệp.

+ Tư vấn về các chính sách, văn bản hiện hành, giúp doanh nghiệp nắm rõ được những quy định pháp luật tại Việt nam.

+ Cuối cùng, công ty Tư Vấn và Dịch vụ Tổng hợp 24H sẽ chốt số liệu, lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh cho công ty, doanh nghiệp.

 

bao-cao-tai-chinh-2

 

Cuối cùng, công ty Tư Vấn và Dịch vụ Tổng hợp 24H sẽ chốt số liệu, lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh cho công ty, doanh nghiệp.

 

Công ty Tư Vấn và Dịch vụ Tổng hợp 24H bảo đảm luôn cung cấp cho công ty, doanh nghiệp các số liệu và báo cáo chính xác nhất, đồng thời cam kết giữ bí mật tình hình tài chính của công ty khách hàng, có trách nhiệm giải thích, trình bày, bảo vệ số liệu, báo cáo tài chính mà chúng tôi lập ra trước các cơ quan chức năng như cơ quan thuế, và cam kết hỗ trợ mọi thông tin cần thiết liên quan đến tài chính cho doanh nghiệp.