Menu

Năm 2014 Tổng Cục Thuế ban hành hơn 1200 công văn giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế. Chỉ mới 6 tháng đầu năm 2015 đã có hơn 700 công văn hướng dẫn và hàng loạt chính sách thuế mới được ban hành.Để tiện cho các bạn tham khảo, BQT diễn đàn tập hợp các công văn của 6 tháng đầu năm này lại và sắp xếp theo chủ đề và chuyên mục. trong file "CleverCFO-Cong_Van_TCT.rar" ( trong đó có một file excel chi tiết ngày ban hành và nội dung công văn) để tham khảo nhé.


CleverCFO cap naht.jpg 


Chi tiết các công văn được để trong file đính kèm tên "Cong_Van_TCT.rar"


cong-van.jpg 


Mỗi tháng BQT sẽ gởi các bạn file cập nhật và các công văn mới. Các bạn nhớ theo dõi và cập nhật để thực hiện trong công việc của mình nhé.


+ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiêp