Menu

Bộ Tài chính tích cực triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả tích cực.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, trong tháng 4 năm 2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả tích cực.

Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về thu tiền thuê đất; Nghị định thu tiền thuê đất thuê mặt nước, đã hướng dẫn gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các chủ đầu tư dự án bất động sản được nhà nước giao đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất do khó khăn về tài chính và tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân.
Ngoài ra, Bô Tài chính cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý bình ổn giá tại một số địa phương. Cụ thể:
Về quản lý giá sữa, đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã kết thúc đợt kiểm tra liên ngành về giá sữa tại 5 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa, gồm: Mead Johnson, Nestlle VN, Vinamilk, Friesland Campina và Công ty cổ phần dinh dưỡng 3A (phân phối sản phẩm sữa Abbot). Bộ đã tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4 để có biện pháp quản lý phù hợp.
Về quản lý giá xăng dầu, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương điều hành kinh doanh xăng dầu phù hợp tình hình thị trường thế giới và trong nước góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Ngày 22/4/2014, Bộ Tài chínhyêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu và ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng (từ 50 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít); mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít,kg), và cho phép các doanh nghiệp xăng dầu tăng giá xăng thêm (200 đồng/lít), giá dầu thêm 170 đồng/lít.
Đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Bộ đã tổng hợp tình hình sản xuất kính doanh, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phục vụ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ các doanh nghiệp diễn ra vào ngày 28/4/2014. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015” quý I/2014 theo Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ trướng Chính phủ.