Menu

Văn bản – Quy định

Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế

07-01-2015 , nvduong

Quyết định 329/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý đăng ký thuế Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 […]

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

, nvduong

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị […]

Thông tư số 51/2014/TT-BTC

, nvduong

Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1 Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 của Bộ Tài chính […]

Công văn 1839/TCT-CS

, nvduong

Công văn 1839/TCT-CS giới thiệu nội dung mới thông tư 39/2014/TT-BTC liên quan đến hóa đơn. Công văn 1839/TCT-CS giới thiệu nội dung mới thông tư 39/2014/TT-BTC liên quan đến hóa đơn. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 và […]

Thông tư số 66/2014/TT-BTC

, nvduong

Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định […]

Thông tư số 61/2014/TT-BTC

, nvduong

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính quy […]

Thông tư 78/2014/TT-BTC

, nvduong

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ về Hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Ms Giang 0909016286 – kế toán thuế trọn gói 300k – đăng ký kinh doanh 500k – báo cáo tài chính 500k – thành lập doanh nghiệp 990k Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng […]

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

, nvduong

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua Cục Thuế TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Thang Máy Otis Việt Nam xử lý hóa đơn ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua. Cục Thuế TPHCM vừa có văn […]

Thông tư số 103/2014/TT-BTC

, nvduong

Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam Ms Giang 0909016286 – kế toán thuế trọn gói 300k – đăng ký kinh […]

Nghị quyết 63//NQ-CP

, nvduong

Nghị quyết 63//NQ-CP : Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn , vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp Nghị quyết 63//NQ-CP : Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn , vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ——– […]