Menu

Tư Vấn Thành lập doanh nghiệp Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một công ty mới và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các công ty mới này có thể là một doanh nghiệp, một tổ chức phi chính phủ hay một dịch vụ… ở thành phố hay thị trấn.

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một công ty mới và công ty này được nhà nước cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Các công ty mới này có thể là một doanh nghiệp, một tổ chức phi chính phủ hay một dịch vụ… ở thành phố hay thị trấn.

Thành lập doanh nghiệp có lơi ích gì?

–         Thương hiệu: là một thành phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Một khi mà các sản phẩm đã đạt đến mức độ hầu như không thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích công dụng thì thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. Thương hiệu nói lên sự tin tưởng và sự an toàn. Vì vậy bước đầu thành lập công ty chính là doanh nghiệp bạn bắt đầu xây dựng thương hiệu mới.

tư vấn thành lập doanh nghiêp
Tư vấn thành lập doanh nghiêp

 

–         Mở rộng quy mô: Bạn đang kinh doanh dưới hình thức cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, thành lập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp bạn mở rộng quy mô kinh doanh. Đó là thử thách để bạn “bành trường” thị trường, thương hiệu của mình.

–         Hóa đơn, chứng từ: Thành lập doanh nghiệp tạo bên thương hiệu – uy tín dể dàng làm hợp đồng, nhận và xuất hóa đơn trong giao dịch.

–         Pháp nhânThành lập doanh nghiệp mới bạn sẽ được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp.

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Thành Lập Công Ty Việt Nam

Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực làm giấy phép thành lập công ty: Thành lập công ty Cổ Phần, thành lập công ty TNHH (1TV, 2TV), công ty Hợp Doanh, công ty nước ngoài….với vốn đầu tư trong và ngoài nước, DNTN, các tổ chức tài chính, tín dụng, phi chính phủ, Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. Hỗ trợ tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục pháp lý dịch vụ thành lập công ty nhanh nhất.
a. Các vấn đề bạn được tư vấn:
– Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý về công ty.
– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị thành lập công ty.
– Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu.
– Cơ cấu thành viên công ty.
– Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
– Tư vấn về đăng ký ngành nghề (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh trong tương lai).
b. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp:
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
– Soạn thảo Điều lệ Công ty.
– Soạn thảo danh sách thành viên.
c. Hỗ trợ sau thành lập
– Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế và miễn phí báo cáo thuế 02 tháng đầu.
– Tặng dấu chức danh cho Giám đốc
– Hỗ trợ tư vấn thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn
– Hỗ trợ tư vấn thủ tục mua chữ ký số – kê khai thuế qua mạng
– Hỗ trợ tư vấn hoàn thiện bộ sổ sách ban đầu

>>>>  Dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội