Menu

Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục thay đổi tên Công ty (Thay đổi đăng ký KD)

06-01-2015 , nvduong

Tư vấn thủ tục thay đổi tên Công ty (Thay đổi đăng ký KD) Doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty dự định thay đổi trước khi đăng ký, tên công ty có bị trùng không, có phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh hay không Doanh nghiệp cần tra cứu tên […]

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh (Thay đổi đăng ký KD)

, nvduong

Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh (Thay đổi đăng ký KD) Căn cứ chiến lược của mình, doanh nghiệp có thể cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách rút bỏ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp. Căn cứ chiến […]

Tư vấn thay đổi, bổ sung thành viên cổ đông (Thay đổi đăng ký KD)

, nvduong

Tư vấn thay đổi, bổ sung thành viên cổ đông (Thay đổi đăng ký KD) Doanh nghiệp có thể cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách thay đổi hoặc bổ sung thành viên cổ đông trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp. Doanh nghiệp có thể cơ cấu lại […]

Tư vấn thay đổi người đại diện trước pháp luật của Cty (Thay đổi ĐKKD)

, nvduong

Tư vấn thay đổi người đại diện trước pháp luật của Cty (Thay đổi ĐKKD) Giám đốc là người đại diện công ty theo pháp luật, được ghi nhận trong điều lệ, do vậy thay giám đốc công ty cũng đồng nghĩa là phải sửa đổi điều lệ của công ty. Giám đốc là người […]