Menu

Thành lập doanh nghiệp

Tư Vấn Thành Lập Địa Điểm để thành lập doanh nghiệp

06-01-2015 , nvduong

Tư Vấn Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Một công ty có thể có một hay nhiều địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh thành phố. Một công ty có thể có một hay nhiều địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh thành phố. Công việc cần chuẩn bị khi lập địa điểm […]

Tư Vấn Tạm Ngừng Kinh Doanh

, nvduong

Tư Vấn Tạm Ngừng Kinh Doanh Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan quản lý thuế trực tiếp và Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.Trong thời gian tạm dừng […]

Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

, nvduong

Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và việc mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và việc mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường. Sáp nhất doanh nghiệp là: Một hoặc […]

Tư Vấn Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp

, nvduong

Tư Vấn Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp – Chuyển TNHH 1TV – Cty Cổ Phần – Chuyển Cty Cổ phần -TNHH 1 TV – Chuyển Cty Cổ Phần – TNHH 2 TV – Chuyển TNHH 2 TV – TNHH 1 TV – Chuyển TNHH 1 TV -TNHH […]

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp

, nvduong

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật.Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính,làm thủ tục xin giải thể tại cơ quan quản […]

Quy trình tư vấn giải thể Doanh nghiệp

, nvduong

Quy trình tư vấn giải thể Doanh nghiệp Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động có thể tiến hành làm thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật. Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn giải thể Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến […]

Quy trình tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

, nvduong

Quy trình tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh Hướng dẫn chi tiết quy trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp muốn tạm ngừng và các vướng mắc cụ thể như sau  Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấnSau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ […]

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

, nvduong

Thành lập công ty có yếu tố nước ngoài Công ty có yếu tố nước ngoài công ty có ít nhất một chủ thể tham gia là nước ngoài. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hay nhà nước nước ngoài. Hoặc công ty có liên quan đến […]

Tư vấn dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

, nvduong

Tư vấn dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, … phải làm thủ tục điều […]

Chỉ tiêu thay đổi đăng ký kinh doanh

, nvduong

Chỉ tiêu thay đổi đăng ký kinh doanh Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký Kinh Doanh (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp) sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi […]