Menu

Kế toán trọn gói

Dịch vụ tư vấn kiểm toán

06-01-2015 , nvduong

Dịch vụ tư vấn kiểm toán Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức […]

Quy trình lập báo cáo tài chính

, nvduong

Quy trình lập báo cáo tài chính. Lập báo cáo tài chính là công việc thường xuyên phải làm của một kế toán viên. Để lập được báo cáo tài chính bạn cần tuân theo trình tự các bước, từ ghi chép sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế […]

Nội dung của bản báo cáo tài chính

, nvduong

Nội dung của bản báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng […]

File làm sổ sách kế toán bằng excel

, nvduong

Hướng dẫn sử dụng File làm sổ sách kế toán bằng excel theo quyết định 48/2006 và quyết định 15/2006 Lưu ý: – file này các bạn không được tự ý xóa dòng, xóa cột hay thêm bớt gì nhé – Mỗi tháng các bạn làm 1 file, sau khi làm xong 12 tháng ( […]